Γνώση είναι να γνωρίζεις ότι η ντομάτα είναι φρούτο